Sukcesywna dostawa elementów opakowań transportowych (puszek) do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM

Numer sprawy: 
14/P/2017
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
05/04/2017

 Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie do siedziby NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM opakowań transportowych tj. puszek metalowych ze stali ocynkowanej z wiekiem zawalcowywanym zdzieralnym i odcinanym w ilości 150 tys. sztuk w okresie trzech lat od dnia podpisania umowy zgodnie z wymaganiami niniejszej SIWZ oraz Załącznikiem A - Rysunek techniczny puszki. 

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty