Sukcesywne dostawy przez okres 4 lat środków czystości do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM – 2 części.

Numer sprawy: 
39/P/2018
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
22/11/2018

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa przez okres czterech lat do siedziby Zamawiającego.Część Nr 1 - środków czystości w  asortymencie i ilościach  określonych  w Załączniku A do SIWZ Część Nr 2 – ręczników papierowych w  asortymencie i ilościach  określonych  w Załączniku A do  SIWZ 

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty