Wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej oraz form wtryskowych elementów obudowy generatora molibdenowo – technetowego (Mo/Tc) dla Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM.

Numer sprawy: 
19/P/2015
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
08/12/2015

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest:a) wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej na formy na bazie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej poszczególnych elementów obudowy generatora,b) wykonanie form wtryskowych elementów obudowy generatora molibdenowo - technetowego, na podstawie dokumentacji, o której mowa w pkt. a),c) wykonanie partii po 100 sztuk każdego elementu obudowy generatora z form wtryskowych, o których mowa w pkt. b), spełniających parametry określone w Załączniku A do SIWZ.Zamawiający uzna je za prawidłowo wykonane jeżeli:- zapewnią możliwość wielokrotnego montażu kompletu elementów w jedno prawidłowo funkcjonujące opakowanie,- zapięcia zatrzaskowe i połączenia gwintowe zapewnią możliwość usunięcia pojemnika z generatorem oraz demontażu elementów składowych opakowania bez jego uszkodzenia,- zapewnią możliwość wielokrotnego bezkolizyjnego umieszczania w tym opakowaniu pojemnika z generatorem. Szczegółowe wymagania techniczne dotyczące wykonawstwa form określone są w załączniku A do SIWZ wraz z dokumentacją techniczną poszczególnych elementów obudowy.   

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty