Wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej oraz form wtryskowych elementów obudowy generatora molibdenowo – technetowego (Mo/Tc) dla NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM.

Numer sprawy: 
18/P/2015
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
20/11/2015

 Przedmiotem niniejszego zamówienia jest: a) wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej na formy na bazie dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji technicznej poszczególnych elementów obudowy generatora, b) wykonanie form wtryskowych elementów obudowy generatora molibdenowo - technetowego, na podstawie dokumentacji, o której mowa w pkt. a)c) wykonanie partii po 100 sztuk każdego elementu obudowy generatora z form wtryskowych, o których mowa w pkt. b), spełniających parametry określone w Załączniku A do SIWZ. 

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty