Wykonanie i dostawa detali, podzespołów i zespołów mechanicznych stanowiących konstrukcję nośną i komory...

Numer sprawy: 
27/P/2014
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
04/09/2014

Wykonanie i dostawa detali, podzespołów i zespołów mechanicznych stanowiących konstrukcję nośną i komory wewnętrzne służące do zbudowania zespołu komór gorących nr 1, 2 i 3 NLJ budowanego w pomieszczeniach 13D, 14D i 15D w budynku 24D, NCBJ OR POLATOMstosownie do rysunków złożeniowych zespołów, podzespołów i detali mechanicznych zawartych w: 1.    Załączniku A pod nazwą.: „Tabela zespołów, podzespołów i detali struktury nośnej i komór wewnętrznych dla komór 1, 2 i 3 NLJ wraz z numeracją rysunków”2.      Elektronicznym folderze z rysunkami w formacie PDF pod nazwą: „Rysunki zespołów, podzespołów  i detali struktury nośnej dla komór 1, 2 i 3 NLJ”.

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty