Wykonanie i dostawa detali, podzespołów i zespołów mechanicznych stanowiących konstrukcję nośną i komory wewnętrzne służące do zbudowania zespołu komór gorących do NCBJ OR POLATOM

Numer sprawy: 
22/P/2014
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
07/07/2014

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty