Wykonanie i dostawa do OR POLATOM 4 sztuk wzierników osłonnych do komór gorących

Numer sprawy: 
09/P/2015
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
09/07/2015

Wzierniki mają umożliwiać obserwowanie poprzez ochronne szkło ołowiowe wykonywanych operacji wewnątrz komory gorącej (za pomocą manipulatorów lub innych urządzeń wewnątrzkomorowych) w sposób gwarantujący zabezpieczenie operatorów przed promieniowaniem jonizującym na poziomie wymaganym przepisami.Wzierniki muszą być wykonane zgodnie z zapisami standardu ISO 7212.

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty