Wykonanie i dostawa kształtek ochronnych ołowianych do NCBJ OR POLATOM

Numer sprawy: 
01/P/2017
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
27/01/2017

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest wykonanie i dostawa do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM kształtek ołowianych w sumarycznych ilościach i rodzajach okreslonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty