Wykonanie i dostawa pojemników osłonnych do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM w systemie dostaw sukcesywnych w okresie trzech lat- 13 części.

Numer sprawy: 
24/P/2018
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
17/09/2018

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego, NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM, ołowianych pojemników osłonnych - 13 typów, wymienionych i opisanych wSIWZ wraz z załącznikami. 

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty