Wykonanie i dostawa pojemników osłonnych do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM w systemie dostaw sukcesywnych w okresie trzech lat - 11 części.

Numer sprawy: 
32/P/2016
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
27/10/2016

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego - NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM - ołowianych pojemników osłonnych do produktów radioaktywnych Zamawiającego, zwanych w dalszej części SIWZ pojemnikami. Zamawiający wymaga realizacji zamówienia w systemie dostaw sukcesywnych w okresie trzech lat od daty podpisania umowy z wyłączeniem poz. 11. Dostawy poz. 11 muszą być zrealizowane do dnia 31.12.2017r.  Zamówienie składa się z 11 części, z których każda obejmuje dostawę pojemników jednego typu. 

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty