Wykonanie i dostawa pojemników osłonnych specjalnych do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM- 4 części

Numer sprawy: 
04/P/2018
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
08/02/2018

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego - NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM - ołowianych pojemników osłonnych służących do transportu wewnętrznego na terenie Ośrodka Radioizotopów POLATOM. Pojemnik typ  P-106 - do transportu i czasowego przechowywania puszek z odpadami promieniotwórczymi, będącymi pozostałościami cyklu technologicznego produkcji preparatów jodowych i generatorów technetowych; Pojemnik typ  P-145 - do transportu pomiędzy boksami w cyklu technologicznym produkcji preparatów jodowych tarcz reaktorowych z naświetlonym TeO2 Pojemnik typ P-158 – do transportu skruszonego TeO2 w tyglu kwarcowym z NLJ do komór destylacyjnych boksu „niemieckiego” Pojemnik typ Z-65 - do  transportu tarcz z naświetlonym TeO2 z reaktora „Maria” do OR POLATOM  Wykonanie i dostawa wyżej wymienionych typów pojemników stanowią odpowiednio części 1., 2., 3. i 4. przedmiotu zamówienia.   Dokumentację techniczną pojemników zamieszczono w Załączniku A do SIWZ -  Specyfikacja Techniczna.  

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty