Wykonanie i dostawa pojemników osłonnych typu P-15 KN do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM w systemie dostaw sukcesywnych w okresie trzech lat w ilości 12 000 sztuk.

Numer sprawy: 
25/P/2017
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
03/08/2017

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego - NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM - ołowianych pojemników osłonnych typu P-15 KN do produktów radioaktywnych Zamawiającego, w ilości 12 000 sztuk.   Dokumentacja techniczna pojemników zamieszczono w Załączniku A do SIWZ -  Specyfikacja Pojemników Osłonnych typu P-15 KN.  

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty