Wykonanie i dostawa pojemników osłonnych typu P-15 KN do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM w systemie dostaw sukcesywnych w okresie trzech lat w ilości 12 000 sztuk.

Numer sprawy: 
27/P/2017
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
21/08/2017

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty