Wykonanie i dostawa pojemników osłonnych typu P-15 KN do NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM w systemie dostaw sukcesywnych w okresie trzech lat w ilości 12 000 sztuk.

Numer sprawy: 
22/P/2017
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
18/07/2017

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa do siedziby Zamawiającego - NCBJ Ośrodka Radioizotopów POLATOM - ołowianych pojemników osłonnych typu P-15 KN do produktów radioaktywnych Zamawiającego, w ilości 12 000 sztuk zwanych w dalszej części SIWZ pojemnikami.  Dokumentacja techniczna pojemników zamieszczono w Załączniku A do niniejszej SIWZ -  Specyfikacja Pojemników Osłonnych typu P-15 KN.  

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty