Wykonanie i sukcesywna dostawa przez okres 3 lat etykiet na opakowania transportowe.

Numer sprawy: 
30/P/2017
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
08/12/2017

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i sukcesywna dostawa przez okres trzech lat do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM etykiet na opakowania dla produktów Zamawiającego, w asortymencie i ilościach opisanych w SIWZ.

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty