Wykonanie i sukcesywna dostawa przez okres 3 lat etykiet na opakowania transportowe.

Numer sprawy: 
11/P/2018
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
28/03/2018

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i sukcesywna dostawa przez okres trzech lat do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM etykiet na opakowania transportowe dla produktów Zamawiającego w  asortymencie i ilościach wskazanych w SIWZ. 

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty