Wykonanie i sukcesywna dostawa przez okres 3 lat opakowań produkcyjnych kartonowych zadrukowanych dla produktów Zamawiającego

Numer sprawy: 
15/P/2018
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
07/09/2018

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i sukcesywna dostawa przez okres trzech lat do siedziby Zamawiającego opakowań produkcyjnych kartonowych zadrukowanych w następującym  asortymencie i ilościach -– określonych  w załączniku A do niniejszej SIWZ.Opakowania będą posiadały określony przez Zamawiającego nadruk. Parametry materiału, z którego opakowania mają być wykonane, ich wymiary wraz z wizualizacją a także zatwierdzone wzory nadruków w Załączniku B do SIWZ.  

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty