Wykonanie i sukcesywna dostawa przez okres 3 lat opakowań produkcyjnych kartonowych zadrukowanych dla produktów Zamawiającego .

Numer sprawy: 
37/P/2014
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
09/12/2014

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i sukcesywna dostawa przez okres trzech lat do Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM opakowań produkcyjnych kartonowych zadrukowanych dla produktów Zamawiającego. Parametry materiału, z którego opakowania mają być wykonane, ich wymiary oraz sposób wykonania wraz z wizualizacją a także zatwierdzone wzory nadruków i sposób ich nanoszenia  opisano w Załączniku C do SIWZ.  

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty