Wykonanie i sukcesywna dostawa przez okres 3 lat opakowań transportowych kartonowych dla produktów Zamawiającego

Numer sprawy: 
09/P/2019
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
10/04/2019

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i sukcesywna dostawa do Zamawiającego - Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM, opakowań transportowych kartonowych (skrzyń) dla opakowań pojedynczych i zbiorczych, w asortymencie i ilościach określonych w SIWZ.

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty