Wykonanie modernizacji strefy wejścia w bud. Nr 24 w NCBJ OR POLATOM

Numer sprawy: 
16_P_2017
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
02/08/2017

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji (roboty budowlane wraz z wyposażeniem i aranżacją) strefy wejścia w bud. 24A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi: Załącznik A  -  Opis przedmiotu zamówienia  (projekt + przedmiar). Wymagania związane z realizacją zamówienia: Załącznik C  -  Dodatkowe wymagania, Załącznik D  -  Regulamin 

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty