Wykonanie modernizacji strefy wejścia w bud. Nr 24 w NCBJ OR POLATOM

Numer sprawy: 
29/P/2017
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
29/08/2017

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji (roboty budowlane wraz z wyposażeniem i aranżacją) strefy wejścia w bud. 24A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik A  -  Opis przedmiotu zamówienia (projekt + przedmiar) 

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty