Wykonanie modernizacji strefy wejścia w bud. Nr 24 w NCBJ OR POLATOM

Numer sprawy: 
31/P/2017
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
06/10/2017

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji (roboty budowlane wraz z wyposażeniem i aranżacją) strefy wejścia w bud. 24A.Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi Załącznik A do SIWZ p.n.: Opis przedmiotu zamówienia (projekt + przedmiar).  

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty