Wykonanie modernizacji strefy wejścia w bud. Nr 24 w NCBJ OR POLATOM

Numer sprawy: 
35/P/2017
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
06/12/2017

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie modernizacji (roboty budowlane wraz z wyposażeniem i aranżacją) strefy wejścia w bud. 24A. 

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty