Wykonanie prac remontowych i modernizacja pomieszczeń stołówki (pomieszczenia 7A, 9A i 10A)

Numer sprawy: 
33/P/2018
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
26/10/2018

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych i modernizacja pomieszczeń stołówki (pomieszczenia 7A,  9A i 10A) Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:

  • Załącznik A  -  Opis przedmiotu zamówienia (projekt i rysunki)Wymagania związane z realizacją zamówienia:
  • Załącznik C  -  Dodatkowe wymagania
  • Załącznik D  -  Regulamin

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty