Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach w bud. Nr 24 w NCBJ OR POLATOM - 2 części

Numer sprawy: 
19/P/2017
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
02/10/2017

 

  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w bud. Nr 24

 

  • Część Nr  1 - w pomieszczeniach biurowych i pracowniach
  • Część Nr 2  - w pomieszczeniach hali warsztatowej Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi:

 

  • Załącznik A -  Opisy, rysunki pomieszczeń i warsztatu oraz przedmiary (2 części)

 

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty