Wykonanie prac remontowych w pomieszczeniach w bud. Nr 24 w NCBJ OR POLATOM - 2 części

Numer sprawy: 
33/P/2017
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
18/10/2017

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie prac remontowych w bud. Nr 24: Część Nr  1 - w pomieszczeniach biurowych i pracowniach;Część Nr 2  - w pomieszczeniach hali warsztatowej.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi  Załącznik A do SIWZ:  Opisy, rysunki pomieszczeń i warsztatu oraz przedmiary (2 części) 

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty