Wykonanie śluzy farmaceutyczno-dozymetrycznej przy części D bud. 24

Numer sprawy: 
40/P/2018
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
29/11/2018

Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka dobudówki i budowa śluzy komunikacyjnej przy bud. Nr 24 na terenie NCBJ na części działki nr ewidencyjny 17 w obrębie 257 w Otwocku.Postępowanie zostało przeprowadzone w procedurze udzielenia zamówienia z wolnej ręki.

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty