Wzmocnienie stropu w pomieszczeniach nr: 5D; 6D; 22D; 24D; 25D; 26D; 27D 28D w budynku 24 wraz z remontem rampy.

Numer sprawy: 
15/P/2015
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
30/10/2015

 Przedmiotem zamówienia jest wykonanie wzmocnienia stropu w pomieszczeniach Nr 5D; 6D; 22D; 24D; 25D; 26D; 27D; 28D w budynku Nr 24 wraz z remontem rampy w siedzibie Ośrodka Radioizotopów POLATOM pod nową linię produkcyjną zgodnie z projektami  i przedmiarem robót.Szczegółowy opis stanowią załączniki do SIWZ:Załącznik A -  Projekty + specyfikacje techniczneZałącznik B -  Przedmiar Załącznik C -  Dodatkowe wymagania   

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty