Zaprojektowanie, dostawa, instalacja i uruchomienie systemu dozymetrycznego dla Narodowego Centrum Badań Jądrowych Ośrodka Radioizotopów POLATOM

Numer sprawy: 
14/P/2015
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
15/12/2015

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest zaprojektowanie, dostawa, instalacja i uruchomienie systemu dozymetrycznego dla zespołu komór gorących do produkcji preparatów jodowych w pomieszczeniach 13D i 14D  budynku 24D, NCBJ OR POLATOM – 2 etapy.Opis planowanego przedsięwzięcia, cel jaki musi spełniać ww. system, jego zakres, konfiguracje i wymagania funkcjonalne opisane są w Załączniku Nr I. pn.: „Specyfikacja techniczna wymagań”Dokumentami związanymi z Załącznikiem Nr I są Załączniki nr I.A; I.B i I.C.

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty