Zaprojektowanie i wykonanie instalacji sanitarnych dla potrzeb nowej linii generatorowej.

Numer sprawy: 
20/P/2015
Status: 
zakonczony
Data ogłoszenia: 
28/12/2015

Przedmiotem zamówienia jest:1) wykonanie dokumentacji projektowej na instalacje sanitarne na bazie dostarczonych przez Zamawiającego „Wymagań technicznych” opisanych w Załączniku A do SIWZ, 2) wykonanie, dostawa, montaż i uruchomienie kompletnych instalacji sanitarnych na podstawie dokumentacji, o której mowa w pkt. 1).

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty