Specjalistyczne wyposażenie

Laboratorium Wzorców Radioaktywności dysponuje wyposażeniem technicznym i metodami pomiarowymi, umożliwiającymi pomiar aktywności promieniotwórczej i czystości radionuklidowej substancji promieniotwórczych oraz pomiar natężenia emisji powierzchniowej.

Nr układu pomiarowego Nazwa układu pomiarowego
1 Układ potrójno – podwójnych koincydencji TDK
2 Układ 4π(LS)-γ koincydencji i antykoincydencji
3 Układ X-γ koincydencji
4 Licznik ciekłoscyntylacyjny α/β Tri-Carb 2910 TR
5 Licznik ciekłoscyntylacyjny α/β Wallac 1411
6 Gazowy licznik proporcjonalny 2π
7 Gazowy licznik proporcjonalny 4π
8 Zestaw liczników scyntylacyjnych z kryształami NaI(Tl)
9 Zestaw komór jonizacyjnych 4π
10 Zestaw układów spektrometrycznych z detektorami HPGe
11 Miernik mocy dawki MAD-2000

Unikalne w skali kraju układy nr 1, 2 i 3 oraz grupa bezwzględnych metod pomiarowych, stanowią elementy Państwowego Wzorca Jednostki Miary Aktywności Promieniotwóczej Radionuklidów. Aktywność promieniotwórcza radionuklidów wyznaczana względnymi metodami pomiarowymi jest odnoszona do Państwowego Wzorca w nieprzerwanym łańcuchu porównań. Specjalistyczne układy i metody pomiarowe, oraz dodatkowe wyposażenie laboratoryjne takie jak wagi analityczne i mikroanalityczne, umożliwiają LWR wytwarzanie wzorcowych roztworów i źródeł promieniotwórczych różnych typów.

 

 

Licznik ciekłoscyntylacyjny α/β Tri-Carb 2910 TR

 

Zestaw spektrometrów γ z detektorami HPGe

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty