Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych:

XXX

Postać farmaceutyczna:

XXX

Substancje pomocnicze:
XXX
Czystość radionuklidowa:

177Lu                                        ≤ 0,05%.

Inne zanieczyszczenia γ        ≤ 0,01%.

Czystość chemiczna:

XXX

Wskazania do stosowania:

XXX

Dawkowanie i sposób podawania:

XXX

Kalibracja:

 dni od daty produkcji.

Okres ważności:

 dni od daty produkcji.

Warunki przechowywania:

Przechowywać w temperaturze poniżej 25°C w oryginalnym opakowaniu.

Rodzaj i zawartość opakowania:

XXX