Zakład Badawczy

 

Podstawowe zadania Zakładu Badawczego:

 

W zakładzie Badawczym prowadzone są badania podstawowe i badania rozwojowe w obszarze wykorzystania technik jądrowych w różnych dziedzinach nauki. W szczególności są to badania dotyczące możliwości otrzymywania radionuklidów do zastosowań terapeutycznych o wysokiej aktywności właściwej, wytwarzanych w wyniku napromieniania neutronami reaktorze Maria bezpośrednio lub przy zastosowaniu technik rozdzielczych, technologie otrzymywania radionuklidów w cyklotronach, opracowanie metod otrzymywania nowych znaczników do diagnostyki i terapii izotopowej w oparciu o biologicznie czynne nośniki takie jak peptydy i przeciwciała monoklonalne, opracowywanie metod syntezy znaczników do diagnostyki w technice PET, projektowanie znaczników wielofunkcyjnych z wykorzystaniem nanocząstek, opracowywanie metod analitycznych oraz biologicznych umożliwiających prawidłową ocenę skuteczności leczniczej opracowywanych nowych leków izotopowych.

 

Struktura zakładu:

 

W skład DB wchodzą 3 pracownie: Pracownia Radiofarmaceutyków (BR), Pracownia Źródeł Promieniotwórczych (BZ), Pracownia substancji czynnych (BS). Częścią pracowni radiofarmaceutyków jest Sekcja Badań Biologicznych.

 

Personel:

 

Personel Zakładu Badawczego to blisko 30 wysoko wykwalifikowanych specjalistów z zakresu Chemii, Fizyki, Biologii oraz Farmacji. Kompetencje personelu zapewnione są poprzez ciągłe doskonalenie oraz współprace z osrodkami naukowymi w Europie i na całym świecie. Dorobek naukowy potwierdzony jest licznymi publikacjami w uznanych czasopismach naukowych.

 

Kontakt

 

Kierownik Zakładu Badawczego i Pracowni Radiofarmaceutyków (BR):

 

dr hab. Piotr Garnuszek

telefon: (22) 2731910

email: piotr.garnuszek@polatom.pl

 

Kierownik Pracowni Źródeł Promieniotwórczych (BZ) :

 

dr Izabela Cieszykowska

telefon: (22) 2731901

email: i.cieszykowska@polatom.pl

 

 

Kierownik Pracownia Substancji Czynnych (BS):

 

mgr inż. Michał Maurin

telefon: (22) 273 1917

email: michal.maurin@polatom.pl

 

 

Kierownik Sekcji Badań Biologicznych

 

dr inż. Urszula Karczmarczyk

telefon: (22) 273 1926

email: urszula.karczmarczyk@polatom.pl

 

Nasza siedziba

Produkty

Certyfikaty