Our portfolio of completed projects includes, among others:

2018-2022
OPUS 13

Dosimetry of ionizing radiation coming from Y-90 microspheres applied in radioembolization therapy

National Centre for Nuclear Research (NCNR) in cooperation with MIM and Institute of Nuclear Chemistry and Technology (INCT) developed the technology for Y-90 microspheres production with the use of sol-gel process. Produced spherical yttrium trioxide grains (30-50 pm in diameter) are then irradiated in the MARIA research reactor and in the course of nuclear reaction 89Y(n,x)90Y, Y-89 is transformed to radioactive Y-90. Physicochemical and radiometrie research show that such microspheres are promising medical materiał for radioembolization of liver malignancies.

Performed studies confirm the utility of PET/CT for quantitative assessment of distribution of the dose absorbed by the tumour tissue and its surroundings. Hence, we decided to carry out comprehensive research evaluating radiation dose distribution after Y-90 microspheres liver tumour radioembolization. Both tumour and healthy liver tissue absorbed dose will be assessed. The study objective was to evaluate the dose distribution in the liver after Y-90 SIRT.


Duration of the project: 2010.02.22 - 2022.08.21
Grant amount: 431 100.00 PLN

2015-2021
OPUS 10

Badania przedkliniczne in vitro i in vivo nanozeolitu NA funkcjonalizowanego przeciwciałami anty-PSMA i znakowanego radioizotopem radu, jako potencjalnego związku dla celowanej terapii raka stercza

Głównym celem projektu były przedkliniczne badania in vitro i in vivo nowego związku – nanozeolitu NaA funkcjonalizowanego przeciwciałami anty-PSMA i znakowanego emiterem promieniowania α–radem 223 (223Ra) - jako potencjalnego radiofarmaceutyku dla celowanej terapii raka stercza. Osiągnięcia będące rezultatem projektu będą stanowiły istotny wkład w rozwój chemii jądrowej i radiacyjnej, a szczególnie dotyczących metod syntezy nowych związków, opartych na nanomateriałach znakowanych radionuklidami. Uzyskane rezultaty będą miały również istotny wkład w rozwój toksykologii nanomateriałów oraz radionuklidu 223Ra. Projekt realizowany w konsorcjum.


Duration of the project: 2015.06.01 - 2021.03.07
Grant amount: 166 200.00 PLN

2017-2020
MultiSom (Innomed)

Multivariate formulations of DOTATATE peptide as precursor for preparation of radiopharmaceuticals

Synthetic analogues of somatostatin, the regulatory peptide responsible for important functions of human body, are widely used in medicine. In addition, the radiolabelled octa-peptide analogues add to the diagnostic and therapeutic applications available for treatment of patients suffering from neuroendocrine tumors expressing somatostatin receptors with high density. Currently, the peptide known as DOTATATE (DOTA-Tyr3-octreotate), the synthetic analogue of somatostatin is used clinically when labelled with radionuclides. The goal of this project is to develop various pharmaceutical formulations of DOTATATE peptide, in the form of sterile freeze-dried kits which contain the appropriate mass of the peptide and appropriate excipients for each of the indications and each of the chemical form of the radionuclide. The composition of these kits will be optimized in order to assure the one step synthesis of the radiolabeled peptide, without the need of post-labelling purification and ready to be injected into the patient. The kits will be manufactured under GMP conditions supported by safety and stability data. Such kits will be offered to clinical partners providing them the easy access to the sterile peptide and excipient in the kit form. In this way the work load related to the preparation of the radiopharmaceutical at the hospital will be reduced and the requirements of Good Radiopharmacy Practice will be met at the reduced cost. In addition, the flexibility in preparing patient doses directly at the clinical site depending on the current indications for the individual patient in terms of the individually calculated dose will be assured. The goal of this project is to meet the demand of the national nuclear medicine as well as customers out of Poland. The presented approach addresses the modern theranostic and personalized medicine challenges.


Duration of the project: 2017.04.01 - 2020.03.31
Grant amount: 2 293 216.26 PLN

2013-2018
GRAN-T-MTC (TRANSCAN)

 

Pierwsza faza badania klinicznego z zastosowaniem nowego peptydowego analogu dla receptora CCK-2/gastryna dla zindywidualizowanej diagnostyki i terapii u pacjentów z wznową raka rdzeniastego tarczycy lub jego rozsiewem

Celem projektu było ustanowienie współpracy międzynarodowej w innowacyjnej dziedzinie celowanej terapii radionuklidowej aby dokonać oceny przydatności klinicznej wyselekcjonowanego nowego ligandu CP04 znakowanego 111In, jako radiofarmaceutyku wiążącego się z receptorami CCK-2/gastryny. Projekt wykorzystywał możliwości badawcze partnerów z Austrii, Grecji, Polski, Włoch, Słowenii i Niemiec. Wszyscy partnerzy posiadają duże doświadczenie i byli dobrze przygotowani do realizacji zadań projektu. Wyniki badań oceny bezpieczeństwa stosowania znacznika 111In-CP04 u chorych ze wznową raka rdzeniastego tarczycy lub jego rozsiewem oraz wyniki badań obrazowych prowadzone przez partnerów klinicznych projektu GRAN-T-MTC zachęcają do kontynuowania badań klinicznych już pod kątem skuteczności terapeutycznej, np. po wyznakowaniu peptydu CP04 izotopem promieniotwórczym emitującym promieniowanie beta, takim jak np. 177Lu. Partnerzy projektu przewidują występowanie o środki finansowe na kontynuowanie badań w ramach grantów badawczych.


Duration of the project: 2013.06.01 - 2018.08.31
Grant amount: 1 120 220.00 PLN

2015-2018
BIOTECHNET

Nowatorski generator technetu (99Mo/99mTc) z mikroporowatym sorbentem na bazie chitozanu, wykorzystujący molibden 99Mo, do zastosowań w diagnostyce izotopowej

Głównym celem projektu było zaprojektowanie, skonstruowanie i zweryfikowanie funkcjonalności nowatorskiego generatora, zgromadzenie informacji związanych z jakościową i ilościową analizą chemicznych, radiochemicznych i radionuklidowych zanieczyszczeń, które może zawierać finalny produkt (eluat zawierający 99mTc) oraz przeprowadzenie badań dla zestawów farmaceutycznych, by spełniły one standardy Farmakopei Polskiej i Europejskiej. Projekt realizowany w konsorcjum.


Duration of the project: 2015.06.01 - 2018.05.31
Grant amount: 3 822 227.00 PLN

2018-2023
RadFarm

Radiopharmaceuticals for molecularly targeted medical diagnostics and therapy

In 2010, the Ministry of Health introduced a postgraduate specialization program in Radiopharmacy, which resulted in the need to educate specialized staff. The Interdisciplinary Doctoral Study: "Radiopharmaceuticals for molecularly targeted medical diagnostics and therapy" brought together the best specialists from many universities and research institutes, including: NCBJ and IChTJ (research institutes), the University of Warsaw and the Medical University of Warsaw (universities) as well as entities cooperating around the Center for the Design of Molecularly Targeted Radiopharmaceuticals, CERAD.


Duration of the project: 2018.10.01 – 2023.09.30
Grant amount: 775 445.00 PLN

2019-2023
TECANT

Radiopharmaceuticals for molecularly targeted medical diagnostics and therapy

The ERA PerMed program (ERA-NET on Personalized Medicine) supported research related to modern methods of patient care (personalized medicine). The aim of the project was to select the most promising somatostatin receptor antagonist for clinical translation and to develop a pharmaceutical kit for NEN imaging in order to initiate a clinical feasibility study with assessment of diagnostic effectiveness.


Duration of the project: 2019.07.01 – 2023.06.30
Grant amount: 523 787.50 PLN