Check Sources

Cobalt (Co-57) – check source

SKU: CO57CTR Categories: ,

Description

Radionuklid:

57Co

Aktywność :

maks. 200 MBq

Charakterystyka produktu:

Źródła kontrolne służą do badania stabilności mierników aktywności promieniotwórczej. Część aktywną stanowi roztwór radionuklidu rozprowadzony w żywicy epoksydowej.

Dostępne są dwa rodzaje obudowy:

      •  polietylenowe naczynie o średnicy 16 mm i wysokości 55 mm,
      • polietylenowe naczynie o średnicy 27 mm i wysokości 61 mm.
Okres rozpadu:

271,8 dni

Niepewność rozszerzona (dla k=2):

1,5%