Simulated Sources

MOCK-18F – simulated source

SKU: F18MOCK Categories: , ,

Description

Radionuklid symulowany:

18F

Radionuklid rzeczywisty:

85Sr

Charakterystyka produktu:

Źródła te wykonywane są z roztworu 85Sr i symulują widmo γ 18F lub innych β+-emiterów. Charakteryzują się o wiele dłuższym okresem półrozpadu w porównaniu z 18F.

Okres przydatności źródła:
6 miesięcy
Aktywność symulowana:

5 MBq

Aktywność rzeczywista:

10 MBq

Niepewność rozszerzona (dla k=2):

2%