Simulated Sources

MOCK-125I – simulated source

SKU: I125MOCK Categories: , ,

Description

Radionuklid symulowany:

125I

Radionuklid rzeczywisty:

129I

Charakterystyka produktu:

Źródła te wykonywane są z roztworu 129I i symulują widmo 125I. Charakteryzują się o wiele dłuższym okresem półrozpadu w porównaniu z 125I.

Okres przydatności źródła:
2 lata
Aktywność symulowana:

1000 Bq

Aktywność rzeczywista:

1075 Bq

Niepewność rozszerzona (dla k=2):

2%