Point Sources

Iodine (I-131) – point source in plexiglass

źródło punktowe γ-emiterów

w pleksi

SKU: I131GSP Categories: ,

Description

 

Radionuklid:

131I

 

Okres półrozpadu:

8,02 dni

Aktywność:

1–400 kBq

Charakterystyka produktu:

Źródła γ-emiterów wykorzystywane są do kalibracji energetycznej i wydajnościowej detektorów promieniowania γ i innych układów pomiarowych. Scharakteryzowane są za pomocą wartości aktywności podstawowego radionuklidu (kBq). Część aktywną stanowi odparowany roztwór promieniotwórczy.

Część aktywna o średnicy maksymalnie 4 mm umieszczona jest centralnie między dwoma krążkami z pleksi o średnicy 12 mm i wysokości 1,5 mm każdy. Oba krążki są ze sobą sklejone, co uniemożliwia wydostanie się materiału promieniotwórczego.

Niepewność rozszerzona (dla k=2):

2,0%