SPECT - kits

MDP (PoltechMDP) – for radiopharmaceutical preparation

 

zestaw do sporzadządzania preparatu radiofarmaceutycznego

SKU: MTcK-8 Categories: , ,

Description

 

Skład jakościowy i ilościowy substancji czynnych:

Kwas metylenodifosfonowy 5 mg (w postaci sodu metylenodifosfonianu 6,25 mg).

Substancje pomocnicze:

Cyny(II) chlorek, kwas askorbowy, azot.

Wskazania do stosowania:

Produkt leczniczy przeznaczony wyłącznie do diagnostyki.

99mTc-MDP jest produktem radiofarmaceutycznym przeznaczonym do diagnostyki scyntygraficznej układu kostnego z wykorzystaniem promienio­twórczych właściwości technetu-99m oraz po­winowactwa kwasu metylenodifosfonowego do kryształów hydroksyapatytu tworzących nieorga­niczną strukturę tkanki kostnej.

Dawkowanie i sposób podawania:

Radiofarmaceutyk 99mTc-MDP, podaje się dożylnie po wyznakowaniu zestawu, zgodnie z instrukcją znakowania, jałowym i wolnym od utleniaczy roztworem eluatu z generatora radionuklidowego 99Mo/99mTc.

Do znakowania jednej fiolki zestawu należy użyć 5 ml roztworu nadtechnecjanu-99mTc sodu (eluatu z generatora radionuklidowego 99Mo/99mTc) o aktywności technetu-99m 1100–18500 MBq. Zalecana aktywność do przeprowadzenia jednego badania u osoby dorosłej mieści się w granicach 370–740 MBq, jednak w zależności od wskazań dopuszcza się podanie innych aktywności.

Dawki pediatryczne

Podanie produktu leczniczego u dzieci należy starannie rozważyć, biorąc pod uwagę wskazania kliniczne i ocenę stosunku korzyści do ryzyka w tej grupie pacjentów. Aktywność do podania u dzieci można obliczyć modyfikując aktywność dla dorosłego w oparciu o masę lub powierzchnię ciała dziecka.

U bardzo małych dzieci (do 1 roku życia) konieczne jest podanie produktu leczniczego o aktywności co najmniej 40 MBq 99mTc w celu uzyskania obrazów scyntygraficznych odpowiedniej jakości.

Dobrej jakości obrazy scyntygraficzne (np. w scyntygrafii trójfazowej) uzyskuje się stosując tzw. scyntygrafię statyczną późnej fazy, tj. wykonując badanie nie wcześniej niż po 2 godzinach po dożylnym podaniu preparatu. Wcześniejsze wykonanie badania może być przyczyną uzyskania wyniku, który tylko w części odzwierciedla aktywność metaboliczną kości.

Zaleca się powolne wstrzykiwanie preparatu w czasie około 30 sekund.

Okres ważności:

1 rok od daty produkcji.

Stabilność wyznakowanego kompleksu

Wyznakowany produkt powinien być podany w cią­gu 8 godzin od przygotowania, jeżeli jest przecho­wywany w temperaturze otoczenia poniżej 25ºC.

Specjalne środki ostrożności podczas przechowywania:

Przechowywać w temperaturze 2ºC ± 8ºC.

Rodzaj i zawartość opakowania:

3 fiolki lub 6 fiolek w tekturowym pudełku.