-RADIOCHEMICAL REAGENTS

Iron (Fe-59) – radiochemical reagent

SKU: RFe-4 Categories: ,

Description

Nazwa, wzór chemiczny:

chlorek żelaza(III), 59FeCl2

Postać:

1M HCl roztwór

Czystość radionuklidowa:
> 99,5%
Kalibracja:

7 dni

Okres ważności:

28 dni

Warunki przechowywania:

15°C ÷ 25°C

Aktywność właściwa:

> 80 MBq/mg Fe

Czas połowicznego rozpadu:

44,5 dnia

Dostępność:

z magazynu