Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Ośrodek Radioizotopów POLATOM

ul. Andrzeja Sołtana 7
05-400 Otwock – Świerk
Polska

tel.: (+48) 22 273 1700
fax: (+48) 22 718 0350

KRS: 0000171393
NIP: 532-010-01-25
REGON: 001024043

www.polatom.pl