Laboratorium Wzorców Radioaktywności w Narodowym Centrum Badań Jądrowych – Ośrodku Radioizotopów POLATOM w Świerku, kontynuuje prace Laboratorium Metrologii Materiałów Promieniotwórczych, w którym od ponad 30 lat rozwijano metody pomiaru aktywności promieniotwórczej radionuklidów. Jest to jedyne w kraju laboratorium wykonujące pomiary aktywności radionuklidów α-, β- i γ-promieniotwórczych metodami bezwzględnymi oraz wykonujące pomiary roztworów i źródeł promieniotwórczych.

W LWR został wdrożony i jest utrzymywany system zarządzania zgodny z międzynarodową normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Potwierdzeniem kompetencji technicznych Laboratorium – jako laboratorium wzorcującego – jest certyfikat akredytacji AP 120 przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji w grudniu 2008 roku.

AP120

Akredytacja obejmuje swoim zakresem pomiary aktywności roztworów promieniotwórczych i stałych źródeł promieniotwórczych za pomocą układów Państwowego Wzorca Jednostki Miary Aktywności Promieniotwórczej Radionuklidów i spektrometru scyntylacyjnego α/β oraz pomiary stałych źródeł promieniotwórczych pojedynczego radionuklidu. Objęcie zakresem akredytacji także wzorcowania mierników aktywności z komorami jonizacyjnymi, które są wykorzystywane głównie w zakładach medycyny nuklearnej, czyni z LWR jedyne laboratorium w kraju, które całkowicie spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 18 lutego 2011 roku w sprawie warunków bezpiecznego stosowania promieniowania jonizującego dla wszystkich rodzajów ekspozycji medycznej (Dz.U. 2011, nr 51, poz. 265 z późn. zm.) w zakresie specjalistycznych testów mierników aktywności. 

Laboratorium wykonuje również pomiary powierzchniowej emisji promieniowania źródeł powierzchniowych, wykorzystywanych przez użytkowników mierników skażeń powierzchni.

Zobacz pełen zakres naszej akredytacji:

Please wait while flipbook is loading. For more related info, FAQs and issues please refer to DearFlip WordPress Flipbook Plugin Help documentation.

Laboratorium Wzorców Radioaktywności – jako akredytowane laboratorium wzorcujące (numer akredytacji AP 120) – oferuje usługi w zakresie:

  • wzorcowania mierników do pomiaru aktywności promieniotwórczej radionuklidów,
  • pomiaru roztworów promieniotwórczych za pomocą bezwzględnych i względnych metod pomiarowych,
  • pomiaru źródeł promieniotwórczych pojedynczego radionuklidu do kontroli spektrometrów γ,
  • pomiaru źródeł promieniotwórczych do kontroli mierników aktywności,
  • pomiaru promieniotwórczych źródeł powierzchniowych do kontroli mierników skażeń powierzchni,
  • pomiaru roztworów i źródeł stałych multigamma.

Poza zakresem akredytacji LWR świadczy usługi:

  • analizy składu radioizotopowego oraz określenia aktywności α-, β- i γ-emiterów w dostarczonych materiałach,
  • pomiaru mocy dawki od aplikatorów oftalmicznych.

Zobacz naszą ofertę wzorców radioaktywności:

Przejdź do wyszukiwarki produktów