Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM ma swoją siedzibę w Otwocku-Świerku pod Warszawą, w sąsiedztwie reaktora atomowego MARIA.

Odtwórz wideo

POLATOM jest polskim producentem i dystrybutorem preparatów izotopowych wykorzystywanych w medycynie, nauce, przemyśle i ochronie środowiska. Prowadzi również badania naukowe oraz prace rozwojowe. Mają one charakter aplikacyjny i dotyczą radiofarmacji, chemii i techniki jądrowej a także takich dyscyplin naukowych jak radiochemia, biochemia, immunologia. Efektem badań jest opracowywanie własnych technologii, wdrażanych przez NCBJ OR POLATOM.

Zapoznaj się z naszą ofertą

Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM posiada Certyfikat Systemu Jakości PN-EN ISO 9001:2015-10 i wdrożony WSK (Wewnętrzny System Kontroli) dotyczący obrotu towarami podwójnego zastosowania a także certyfikaty potwierdzające spełnianie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) i Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (GDP). Ponadto, w naszym Laboratorium Wzorców Radioaktywności został wdrożony i jest utrzymywany system zarządzania zgodny z międzynarodową normą PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02. Potwierdzeniem kompetencji technicznych LWR – jako laboratorium wzorcującego – jest certyfikat akredytacji przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji. NCBJ OR POLATOM otrzymał również status Znanego Nadawcy przyznany przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Zobacz nasze certyfikaty i zezwolenia

Historia działalności POLATOMU sięga lat pięćdziesiątych i związana była z Instytutem Badań Jądrowych (IBJ). W 1990 roku powołany został Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów POLATOM, z którego w 2005 roku wydzielono POLATOM Spółka z o.o. W wyniku połączenia z działającym w Otwocku-Świerku Instytutem Energii Atomowej, od listopada 2007 r. prowadził działalność pod nazwą Instytut Energii Atomowej POLATOM Ośrodek Radioizotopów. 1 września 2011 r. Instytut Energii Atomowej POLATOM Ośrodek Radioizotopów został włączony, wraz z całym IEA POLATOM, do Instytutu Problemów Jądrowych; połączone instytuty przyjęły nazwę Narodowego Centrum Badań Jądrowych. Od tego momentu POLATOM funkcjonuje pod swoją obecną pełną nazwą: Narodowe Centrum Badań Jądrowych – Ośrodek Radioizotopów POLATOM.

Poznaj naszą historię