Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM jest polskim producentem i dystrybutorem preparatów izotopowych wykorzystywanych w medycynie, nauce, przemyśle i ochronie środowiska. Prowadzi również badania naukowe oraz prace rozwojowe. Mają one charakter aplikacyjny i dotyczą radiofarmacji, chemii i techniki jądrowej a także takich dyscyplin naukowych jak radiochemia, biochemia, immunologia. Efektem badań jest opracowywanie własnych technologii, wdrażanych przez NCBJ OR POLATOM.

Firma ma swoją siedzibę w Otwocku-Świerku pod Warszawą, w sąsiedztwie reaktora atomowego. Dla potrzeb medycyny Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM oferuje:

  • radiofarmaceutyki do terapii: chorób tarczycy i układu kostnego;
  • zestawy do znakowania technetem służące do diagnostyki: nerek, wątroby, dróg żółciowych, śledziony, mózgu, serca, płuc, kości, stanów zapalnych a także badań onkologicznych;
  • akcesoria niezbędne w działalnościach Zakładów Medycyny Nuklearnej.


Dla potrzeb nauki, techniki i ochrony środowiska:

  • szeroka gama odczynników radiochemicznych;
  • zamknięte źródła do gammaradiografii i do automatyki przemysłowej;
  • roztwory wzorcowe i źródła standardowe do kalibracji elektronicznego sprzętu pomiarowego.


Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM importuje:

  • radiofarmaceutyki, zestawy do diagnostyki in vitro, preparaty radioaktywne, odczynniki biochemiczne i chemiczne, źródła zamknięte przeznaczone dla potrzeb medycyny nuklearnej;
  • sprzęt pomiarowy i osłonny, wyposażenie dla zakładów medycyny nuklearnej.


Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM posiada Certyfikat Systemu Jakości PN-EN ISO 9001:2015-10 i wdrożony WSK (Wewnętrzny System Kontroli) dotyczący obrotu towarami podwójnego zastosowania a także Certyfikat potwierdzający spełnianie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP).

Historia działalności POLATOMU sięga lat pięćdziesiątych i związana była z Instytutem Badań Jądrowych (IBJ). W 1990 roku powołany został Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Izotopów POLATOM, z którego w 2005 roku wydzielono POLATOM Spółka z o.o. W wyniku połączenia z działającym w Otwocku-Świerku Instytutem Energii Atomowej, od listopada 2007 r. prowadził działalność pod nazwą Instytut Energii Atomowej POLATOM Ośrodek Radioizotopów. 1 września 2011 r. Instytut Energii Atomowej POLATOM Ośrodek Radioizotopów został włączony, wraz z całym IEA POLATOM, do Instytutu Problemów Jądrowych; połączone instytuty przyjęły nazwę Narodowego Centrum Badań Jądrowych.