Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM jest polskim producentem i dystrybutorem preparatów izotopowych wykorzystywanych w medycynie, nauce, przemyśle i ochronie środowiska. Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów OR POLATOM oferuje:

Produkty dla medycyny nuklearnej

Dla potrzeb diagnostycznych i terapeutycznych:

 • radiofarmaceutyki gotowe, stosowane w terapii nowotworowej i leczeniu łagodnych chorób tarczycy;
 • zestawy scyntygraficzne do znakowania technetem stosowane w diagnostyce onkologicznej, przeznaczone do obrazowania: nerek, wątroby, dróg żółciowych, śledziony, serca, kości;
 • prekursory do znakowania;
 • generatory radionuklidowe 99mTc;
 • akcesoria niezbędne w Zakładów Medycyny Nuklearnej.
Zapoznaj się z naszą ofertą radiofarmaceutyków

Do celów naukowo-badawczych – GMP:

 • DOTATATE - postać farmaceutyczna

Do celów naukowo-badawczych z – zgodne z GMP: 

 • PSMA-11 do znakowania
 • PSMA-T4 (PSMA-HYNIC)
 • Ascorbic acid

Produkty dla przemysłu i nauki

Dla potrzeb nauki, techniki i ochrony środowiska oferujemy

 • szeroką gamę odczynników radiochemicznych;
Zapoznaj się z naszą ofertą odczynników radiochemicznych
 • zamknięte źródła do radiografii i do automatyki przemysłowej;
Zapoznaj się z naszą ofertą źródeł zamkniętych
 • roztwory wzorcowe i źródła standardowe do kalibracji elektronicznego sprzętu pomiarowego.
Zapoznaj się z naszą ofertą Laboratorium Wzorców Radioaktywności

Produkty importowane

Jakość produktów i usług jest kluczowym parametrem oceny pracy Ośrodka. W celu zaspakajania wymagań naszych klientów OR POLATOM wdrożył szereg norm jakości potwierdzonych certyfikatami niezależnych audytorów.

Narodowe Centrum Badań Jądrowych Ośrodek Radioizotopów POLATOM importuje:

 • radiofarmaceutyki, zestawy do diagnostyki in vivo i in vitro, preparaty radioaktywne, odczynniki biochemiczne i chemiczne, materiały biologiczne, źródła zamknięte;
 • sprzęt pomiarowy i osłonny, wyposażenie dla zakładów medycyny nuklearnej, w tym źródła kontrolno-pomiarowe do kamer SPECT i PET.

Ośrodek prowadzi działalność usługową w zakresie instalowania, napraw i przeglądów wybranych urządzeń radioizotopowych. Prowadzi wzorcowania mierników aktywności promieniotwórczej.