Źródła zamknięte 169Yb, 75Se, 192Ir, 60Co służą głównie do badań radiograficznych spawów, konstrukcji stalowych, odlewów i innych elementów.

Inne zastosowania źródeł 60Co o niewielkiej aktywności to m.in.: kontrola procesów przemysłowych, wagi izotopowe, sterylizacja produktów żywnościowych.

Oferowane źródła i zakresy aktywności:

  • 169Yb aktywność: 4-12 Ci
  • 75Se aktywność: 10-100 Ci
  • 192Ir aktywność: 4-200 Ci
  • 60Co aktywność do 10 Ci.

Źródła spełniają wymagania norm: ISO2919, ISO 9978 oraz są produkowane zgodnie z wymaganiami na materiał promieniotwórczy w postaci specjalnej (IAEA Special Form – IAEA Regulations for Safe Transport of Radioactive Material, Edition 2012, Safety Standard Series No SSR-6).

Przeglądaj nasz katalog źródeł zamkniętych lub odszukaj swój produkt w wyszukiwarce

Przejdź do wyszukiwarki produktów