Źródła zamknięte Ir-192, Yb-169, Se-75, Co-60 służą głównie do badań radiograficznych spawów, konstrukcji stalowych, odlewów i innych elementów.

Inne zastosowania źródeł Co-60 o niewielkiej aktywności to m.in.: kontrola procesów przemysłowych, wagi izotopowe, sterylizacja produktów żywnościowych.

Oferowane źródła i zakresy aktywności:

Yb-169  aktywność: 4-12Ci

Ir-192  aktywność: 4-200Ci

Se-75  aktywność: 10-100Ci

Co-60 aktywność do 10Ci.

Źródła spełniają wymagania norm: ISO2919, ISO 9978 oraz są produkowane zgodnie z wymaganiami na materiał promieniotwórczy w postaci specjalnej (IAEA Special Form – IAEA Regulations for Safe Transport of Radioactive Material, Edition 2012, Safety Standard Series No SSR-6).