Administracja i zarządzanie projektami

 • tel.: 22 273 1705

Bezpieczeństwo i ochrona radiologiczna

 • 22 273 1777
 • 22 718 0350

Biuro obsługi klienta

 • 22 718 0815
 • 22 779 7381

Dział handlowy

 • 22 779 7381

Eksport

 • 22 273 1818
 • 22 779 7381

Hurtownia farmaceutyczna

 • 22 273 1819
 • 22 273 1819

IT

 • 22 273 1888
 • 22 718 0350

Kadry

 • 22 273 1773
 • 22 718 0350

Księgowość

 • 22 273 1766
 • 22 718 0350

Laboratorium kontroli jakości

 • 22 273 1741
 • 22 718 0350

Laboratorium wzorców radioaktywności

 • 22 273 1942
 • 22 718 0350

Marketing

 • 22 718 1830
 • 22 779 7381

Osoba wykwalifikowana

 • 22 718 1737
 • 22 779 7381

Sekretariat

 • 22 273 1700
 • fax: 22 718 0350

Zakład badawczy

 • 22 273 1910
 • 22 718 0350

Zamówienia publiczne

 • tel.: 22 273 1798
 • 22 718 0350