Produkowane w naszym Ośrodku odczynniki radiochemiczne powstają głównie z tarcz napromienionych w reaktorze badawczym MARIA. Pełna lista oferowanych przez nas odczynników znajduje się w załączonym katalogu, wraz z informacjami o ich parametrach, sposobie pakowania, dostępności.

Kontakt:

Tel. 22 273 18 30; 22 273 18 40

e-mail: polatom@polatom.pl