I Konferencja Sekcji Kardiologii Nuklearnej Polskiego Towarzystwa kardiologicznego

Ośrodek Radioizotopów POLATOM jest dumnym sponsorem I Konferencji Sekcji Kardiologii Nuklearnej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, która odbędzie się online 11 czerwca 2022 roku.

Program naukowy stworzyli wybitni specjaliści kardiologii i medycyny nuklearnej. Tematyka sesji jest bardzo zróżnicowana i nawiązuje do najnowszych osiągnięć w dziedzinie technologii medycyny nuklearnej, chorób i infekcji układu krążenia oraz kardiomiopatii amyloidowej.

Więcej informacji i szczegółów dotyczących tego wydarzenia można znaleźć na stronie konferencji: https://kardio.nuklearna.pl/konferencja2022/.