POLATOM w Lisbonie

POLATOM bierze udział w Europejskiej Konferencji Badań Nieniszczących (ECNDT) organizowanej przez Portugalskie Towarzystwo NDT (FSEND-RELACRE) w dniach 3-7 lipca 2023 w Lizbonie, w Portugalii.

Konferencja ECNDT 2023 została starannie zaplanowana, z szerokim zakres tematów, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów technicznych i naukowych. Program obejmuje najnowsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju, a także zastosowanie badań nieniszczących (NDT) w różnych sektorach przemysłu.

Będzie nam niezmiernie miło spotkać się z Państwem na naszym stoisku nr 81-82.