¡Vamos a Santiago!

7. Światowy Kongres Teranostyki to międzynarodowa konferencja skupiająca czołowych ekspertów z całego świata, aby  badaczom, studentom, klinicystom i profesjonalistom zapewnić platformę do dzielenia się wiedzą, uczenia się i omawiania najnowszych osiągnięć w obszarach rozpoznawania i leczenia raka prostaty, nowotworów neuroendokrynnych, badań mikrośrodowiska nowotworów, nowych radioizotopów i ich produkcji, a także nowatorskich rozwiązań w zakresie radiochemii, terapii skojarzonych, dostępności badań i wielu innych dziedzin.

POLATOM nie mógł nie skorzystać z okazji do spotkania z naszymi Partnerami i Przyjaciółmi z Ameryki Południowej i całego świata.

Esperamos conocerlos en Santiago! 

#POLATOM #TCW2024 #theranostics #nuclearmedicine #radiopharmaceuticals #medicalimaging #molecularimaging